Obxectivos

 

O Colectivo en Defensa da Gaita (CDG) nace como consecuencia directa da inquedanza e preocupación dun grupo de xente, gaiteiros e non gaiteiros, para denuncia-la gravísima situación que dende hai xa uns anos está a atravesa-la gaita galega como instrumento tradicional e popular, tendo na actualidade como principal ameaza a implantación do MODELO CULTURAL ESCOCÉS nas bandas de gaitas (referente ás gaitas, percusión, vestimenta, estética, pezas que se interpretan, estilo musical, etc.) suplantando ós nosos propios e autóctonos rasgos de identidade como país e cultura. Este fenómeno está a destruir e aldraxa-la nosa tradición musical, implantándose progresivamente un estilo musical alleo (coa utilización de elementos inusuais e inexistentes na nosa tradición, copiados das bandas escocesas) e a posterior sustitución do modelo galego polo escocés neste tipo de agrupacións pseudo-galegas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MODELO ESCOCÉS de banda de gaitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO GALEGO de banda de gaitas

 

Os membros que formamos parte do CDG non pretendemos ir contra ninguén. Non imos contra os gaiteiros e percusionistas que están sendo partícipes deste gran engano para o proveito duns poucos. Non imos contra a música escocesa, admirámola como manifestación cultural dun pobo tan respetable coma o noso. Non imos contra a innovación (emprego de novas tonalidades nas gaitas ou de novos materiais sen modifica-la esencia dos instrumentos), sempre e cando ésta sexa natural (non copiada nin imposta intencionadamente) e respete a tradición (non a destrúa). Pero sí imos contra ese sistema que foi implantado por certas persoas que non teñen compromiso nin respeto pola nosa música, infravalorándose e mostrando un incomprensible complexo de inferioridade musical con respecto a outros países.

 

Queremos amosa-lo noso desacordo sobre determinadas cuestións no contexto xeral das bandas de gaitas. O xurdimento deste novo concepto musical en Galicia hai anos puido evolucionar dun xeito natural, mantendo as formas propias e características do noso folclore. Pero non foi así. Houbo xente (o Sr. Foxo e compañía) que intecionadamente implantou dende Ourense, co apoio económico e moral de institucións e organismos oficiais de Galicia (Deputación de Ourense, Xunta de Galicia, etc.), os verdadeiros culpables de todo isto, un modelo cultural espectacular e rechamante, alleo e importado doutra cultura, sen importarlles a existencia na nosa terra dunha tradición cultural e musical de moitos anos. Co paso do tempo xurdiron bandas e bandas de gaitas que foron incorporando paulatinamente elementos copiados desa cultura foránea, sendo financiadas con cartos públicos de tódolos galegos e galegas. Daquela as voces críticas, con moita razón, denunciaban algo totalmente incomprensible. Os anos pasan e esta invasión non hai quen a pare. Agora este modelo estase implantando progresivamente nas bandas de gaitas do resto das provincias, nas súas zonas limítrofes (Portugal, Asturias, León, Cantabria), así como nos centros galegos de Europa e América.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banda de gaitas "Os Trasnos" (Ourense)

 

¿Por que se está a enganar sistemática e intecionadamente a milleiros de gaiteiros e percusionistas que, sen ter ningunha culpa, están recibindo formación musical nesas agrupacións, con información parcial e chantaxes en forma de desprezo ó tradicional?. ¿Por que se está a impedir premeditadamente a transmisión dos verdadeiros valores musicais galegos ás vindeiras xeracións?. ¿Por que se está a impoñer por capricho duns poucos unhas formas musicais alleas co visto bo dos nosos gobernantes?. ¿Por que se están a destinar cartos do pobo a algo que valora máis ó foráneo que o propio, a algo que musicalmente non nos representa?. ¿Por que a imaxe de Galicia e da súa música que se está a dar polo mundo adiante é totalmente confusa, enganosa, falsa, non se identifica coa nosa tradición?. E o máis importante, ¿por que a xente non reacciona ante o que está a acontecer?. ¿Por que?...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banda de gaitas de Cea (Ourense)

 

O CDG cre na dignidade do gaiteiro; cre na autenticidade e na identidade propia do noso folclore; cre que non se precisan elementos copiados da cultura escocesa para a expresión musical galega, cando xa posuímos unha maneira de ser rica e natural; cre na boa vontade dos gaiteiros e percusionistas que naceron e participaron nestas bandas, cuia única carencia é a dunha información imparcial.

 

Todo isto fai que a situación actual que estamos a vivir, e onde este tipo de bandas tentan expandirse pola nosa terra, sexa triste, lamentable e vergonzosa. Sabemos que este fenómeno estase a producir sobre o respaldo duns intereses económicos e políticos moi fortes. Non podemos permitir que toda esta gran farsa pro-escocesa se siga extendendo pola nosa terra. O compromiso do CDG será, dentro das nosas limitacións, impedi-la colonización do noso entorno, así como ir recuperando as zonas xa invadidas. Para isto é preciso que o público en xeral se informe, tome conciencia e, consecuentemente, poida reaccionar, implicándose activamente nesta loita pacífica polo que verdadeiramente cremos: a nosa música.

 

Polo tanto, tendo en conta os antecedentes desta historia e a información e medios que dispoñemos, tentaremos levar a cabo unha campaña informativa, sendo conscientes do traballo e dedicación que esto supón, e así facer que se cumpran os nosos obxectivos.

 

Esperamos que, a pesares dos impedimentos existentes, iniciativas como a do CDG poidan saír adiante e que ti, como visitante desta web informativa, poidas saca-las túas propias conclusións sobre este tema e des a coñecelo á xente do teu entorno.

 

Moitísimas grazas por todo o que poidas facer. De verdade.

 

COLECTIVO EN DEFENSA DA GAITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO GALEGO e MODELO ESCOCÉS de banda de gaitas

Copyleft 2001 COLECTIVO EN DEFENSA DA GAITA. Reservados todos  os dereitos.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now